Güneş gece doğar

Eski türk pagan inançlarında, doğa döngüleri, ruhsal döngüler olarak kabul görürdü. Bunun nedeni çok tanrılı pagan inanışlarının ardında gizlidir. 21 Aralık Eski Türk boylarının inançlarında nar dugan günü olarak geçer; nar doğan ; güneşin doğuşu demektir. Pagan inancında Güneş Tanrısı gündoğan, günlerin kısalmaya başladığı eylülün 23. gününde ölür ve toprak ananın karnına geri döner. 21 Aralık gündönümünde ise günler yeniden uzadığı için Gündoğan, yani güneş tanrısının yeniden yaşama döndüğüne inanılır ve kutlamalar yapılırdı.

Mithra, Horus, Attis, janus ve güneşle bağlantılı daha nice tanrısal arketipin doğum günü 21 aralık olarak karşımıza çıkar. Bunun nedeni astronomik döngüde gizlidir. Çok tanrılı inançlarda ,insanlar doğaya hayat veren, tarlalarını bereketlendiren güneş tanrısını baş tanrı kabul ediyor ,diğer yıldızların ise güneş tanrısının ailesi ve yardımcıları olduğuna inanıyorlardı. Tanrılarına saygılarını göstermek için, haftanın her ayrı gününe bir Tanrı ismi vererek, O Tanrı’nın ismini yüceltiyor ve o günün tanrısına dualar ediyorlardı, Örneğin;

Latince : dies solis ; Güneş tanrısı demektir. Yani ingilizce ismiyle  SunDay PAZAR GÜNÜ; Güneş tanrısının  günü demektir.

Güneş tanrısı baş Tanrı olduğu için halk o gün çalışmaz ve tüm günü dua ile geçirirdi. Günümüzde PAZAR gününün tatil günü ilan edilmesinin altında bu eski pagan inanışı yatar. Avrupa’da İslamiyet (hristiyanlık) geldikten sonra bile halkın pazar günleri hala aynı tanrılara ve ritüellerine itibar ediyor olması, kiliseleri rahatsız etmiş ve kiliseler birliği belki islama geçiş olur ümidiyle ayin ve ibadet günlerini sonradan, pazar günü olarak değiştirmiştir. Halkın atalarının dinine itibar ediyor olması ve kilise ruhbanlarının kalabalıklara hükmetme sevdası yüzünden, bir çok eski pagan inanışı Tevrat ve İncil ayetlerine sonradan yerleştirilmiştir. Örneğin NOEL eski pagan inanışının devamıdır.bknz YILBAŞI ETKİNLİKLERİ

Eski pagan inanışı olan dini günlerin isimleri hala aynıdır.

Latince dies lunae Tanrı Ay demektir. Moon Day ingilizce Monday olarak kısaltılmıştır. PAZARTESİ demektir.

Latince: dies martis Tanrı Mars demektir. Mars’ Day olarak geçer. Latin İskandinavca Mars tanrısı günü  Tiw’s Day okunur. ingilizcesi Tuesday SALI

Latince dies mercurii Merkür tanrısı demektir. İngilizcesi Mercury’s Day (Latin İskandinav Woden’s Day Merkür tanrısı demektir) ingilizcesi Wednesday ÇARŞAMBA

Latince dies jovis Tanrı Jüpiter demektir. İngilizcesi Jupiter’s Day (İskandinav;thor Jüpiter tanrısı Thor’s Day demektir) ingilizcesi Thursday  PERŞEMBE

Latince Latince dies veneris Venüs tanrısı demektir. İngilizcesi Venus’ Day ( iskandinavca  Tanrıça Venüs’ün  Günü ;Frigg’s Day demektir) ingilizcesi Friday CUMA

Latince dies saturni Tanrı Satürn demektir. Saturn’s Day Satürn günü ve günümüzdeki ismiyle Saturday yani CUMARTESİ

Eski çağlarda, gök tanrılar ile iletişim kurduğu sanılan kâhin tabir edilen ve büyük itibar gören ruhbanlar vardı. Bu kişiler,tanrı kabul ettikleri yıldız hareketlerini inceleyerek insanların ve toplumların gelecekleri hakkında fikir yürütürlerdi. Öyle ki krallar savaşa giderken veya sulh kararları verirken kahinlerin söylemleri doğrultusunda hareket ederlerdi. Halk ise kahinlere danışarak evlenir önemli kararlarını kâhin müracaatı adı altında, kutsal bir danışma ardınca alırlardı.
Dinimizde yasaklanmış olmasına rağmen, günümüz dünyasında bakılan falların çoğunluğu eski pagan inanışlarından kalma kâhin öğretileridir ve tümü yıldız tanrı kökenlidir.

Zekasını ve Analitik düşünme yetisini baskın kullanan kişilere entelektüel denir. Hz İbrahim Kuran’da bu özelliği ile Allah tarafından çok övülmüş bir peygamberdir. Örnekliği ile bu övgü “aklımızı baskın kullanmamız gerekliliğini” öne çıkaran bir takdiri ilahidir.
Yüce Rabb’imiz gök Tanrı inancı hakkında ENAM Suresi Hz İbrahim kıssasında bakınız neler HADİS ediyor.

75 – Biz İbrahim’e göklerin ve yerin melekûtunu gösteriyorduk ki, kesin inananlardan olsun.

76 – İbrahim, üzerine gece bastırınca, bir yıldız gördü: “işte Rabb’im budur” dedi. Yıldız batınca da:” Ben batanları sevmem” dedi.

77 – Ay’ı doğarken gördü: “Rabb’im budur” dedi. O da batınca: “Yemin ederim ki, Rabbim bana doğru yolu göstermeseydi, elbette sapıklığa düşen topluluktan olurdum” dedi.

78 – Güneş’i doğarken görünce: “Rabb’im budur, bu hepsinden büyük” dedi. O da batınca dedi ki: “Ey kavmim! Ben sizin Allah’a ortak koştuğunuz gökyüzü tanrılarından uzağım”.

79 – “Ben yüzümü artık tamamen, “gökleri ve yeri yoktan var edene çevirdim” ve artık ben asla Allah’a ortak koşanlardan değilim”.

Hz. İbrahim hem düşünen hem de düşündüren bir peygamberdi. Hz Peygamber’imiz Kuran’da kendisine örnek gösterilen İbrahim (as) gibi O’da çocukluğundan itibaren tevhid inancını tabiata bakarak, tefekkür ederek, düşünerek içselleştirmişti.bknz; PEYGAMBERİ SEVMEK VE SALAT ETMEK

Yukarıdaki Enam suresindeki ahsen hadislerinden kavrayacağımız üzere; Hz İbrahim gerçeği ( hakk’ı ) Alllah’ın yardımı ve tefekkürü ardınca buluyor. Ve bu durumu 75. ve 77. ayetinde açıkça vurgulanıyor.

Günümüze kadar uzanan, toplum kabullerinin tarihsel süreçlerini incelediğimizde görüyoruz ki insanoğlu aşağılık duyguları esaretinde, aklı ve mantığını kullanmadan hurafeleri din olarak kabul etmiş ve bu durum maalesef hala devam ediyor.

Aşağılık duygusu öyle rezil bir duygu ki ; İmansız kişilerde öncelikle özgüven duygularını buduyor.Tabii bu durumda kişi, “bu kadar insan yapıyorsa doğrudur”  mantığıyla çözümü sorgusuz sualsiz akılsız kalabalıklara ayak uydurmakta buluyor.

Onlara: Allah’ın indirdiğine uyun denildiğinde: “Hayır, biz atalarımızdan gördüklerimize uyarız” derler. Peki, ama ataları bir şey düşünmemiş ve doğru yolu bulamamış kimseler olsalar da mı onların yoluna uyacaklar? BAKARA,170

İman edenler ise İbrahim kıssasında örneklediği gibi Allah’ın yardımına mazhar oluyorlar. Müminler her daim kendilerinden çok Allah’a güvenip dayandıkları için böylelikle özgüvensizlik yaşamıyor ve özgüvensizlik duygusunun getireceği olumsuz etkilerden de sıyrılmış oluyorlar.

Hz İbrahimin putları kırış sahnesini hatırlayın. Puthanedeki en büyük put haricindeki tüm putları kırışını.., sonra elindeki baltayı büyük putun boynuna asışını… Ve sorulduğunda gülerek; Putları büyük putun kırdığını söyleyerek insanları akla yöneltip düşünmeye sevk edişini!

Hz Muhammed (sav) efendimizin Kabeye girip kendi elleriyle putları yıkışını hatırlayın!

Put deyip geçmeyelim
Lütfen!
Çünkü kırılanlar sadece bir put değildir.
Kırılanlar akılsızlıktır cehalettir.Tüm toplumun din diye uyduğu ve ayak uydurduğu yaşam tarzıdır.

Putları kırmak;
Güneş tanrısı Sun’ın Pazar ayinini milyarlarca insanın cuma ibadetine çevirebilmektir.
Putları kırmak;
Kitabı tahrif eden güruhun kıblesi olan mescidi Aksadan yüz çevirip milyonlarca insanın yönünü aynı anda kabeye çevirebilmektir.
Putları kırmak;
Diri diri toprağa gömülen kız çocuklarına yaşam hakkı tanımaktır.
Putları kırmak
Kadın olduğu için Tanrı’ya kurban edilen kadınların hayatlarını kurtarmaktır
Putları kırmak;
Yetimlere yoksullara öksüzlere çaresilere kimsesizlere çare olmaya mecbur kılınmaktır.
Putları kırmak;
Nefsin şehvet arzularından uzaklaşarak akla yönelmeye mecbur kılınmaktır.
Putları kırmak;
İçki kumar hırsızlık sahtekarlık dedikodu yalan iftira gibi nefsani buyruklardan yasak kılınmaktır.
Putları kırmak;
İnsanları kötülükten sakındırıp sevgiye barışa huzura davet etmeye mecbur kılınmaktır.

Bunca öğüt ve uyarıya rağmen; Putlarını henüz kıramamış olanlar;

Güneş tanrısının doğum gününü, her yıl olduğu gibi noel şenlikleri adıyla kutlayacak.
Tabii; Gündoğan tanrısı da şenlikler eşliğinde mutlaka anılacak !

REBÎULEVVEL ayının 12. gününe denk gelen, bu gecede bizler; Gece doğan güneşimiz’in doğum gününü, yaptıklarını, minnetle hatırlayarak, O’nu gururla anarak ve Rabb’imize hamd-ı şükürler içinde kutlayacağız!
Bir ol ile; 
İyi ki kalbimize doğdunuz efendim!
Bir ol ile; İyi ki ümmetinizin yüreğine doğdunuz
Selamların en içteni, en derini ve en güzeli ile size SÂLAT ve SELAM olsun kahramanım!


Gelenek ve göreneklerle içimize yerleşmiş putlarımızı, O cesur kahraman Nebi Muhammed aşkına yerle yeksan etmek dileği ile;
Mevlid en-Nebi, Veladet Kandilinizi kutluyor; İslam alemi için mübarek ve hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

1 Comment

Yorumlar kapatıldı.