Gaflet

Gaflet kelimesi, Arapça sözlükte mastar olarak ;terketmek önemsememek, İsim olarak da dikkatsizlik dağınıklık ihmal manasına gelir. Ancak ; Kuran Fusha Arapçası ile yazılmıştır. Fusha Arapçası ile Kuran anlamına baktığımızda; Gaflet kelimesinin ;Bir şeyden veya bir gerçekten bilinçli ya da bilinçsiz habersiz olmak anlamını taşıdığını görüyoruz.,Örneğin;

Muhakkak ki, biz onu anlayasınız diye Arapça bir kitap olarak indirdik.Yusuf,2

Ey Muhammed ; Sana bu Kur’ân’ı vahyetmekle biz, sana kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Gerçek şu ki, daha önce sen bunlardan GAFİLDİN! Yusuf suresi,3

Kuran indirilmeden önce Peygamber efendimiz bir Ahnaf (HANİF) idi. BKNZ;HANİF – AHNAF
O dönem Ahnaflar Hz İbrahim’in tek Tanrılı dinine inanıyor ancak kitaplar tahrif edildiği için gelenekler ve mantıkları doğrultusunda inançlarını yaşıyorlardı. Burada kullanılan anlamı ile Allah’ın emirlerinden (ayetlerden) habersiz yaşamak anlamı çıkıyor.
Yine bir örnekle;

KAF:20 – Sur’a üfürülür, işte bu, tehdidin gerçekleştiği gündür.

KAF:21 – Her can, kendisiyle beraber bir sevk memuru ve bir şahid bulunduğu halde gelir.

KAF:22 – Allah ona; “Andolsun sen bundan gaflet içinde idin. Şimdi senden GAFLET perdesini kaldırdık. Bugün artık gözün keskindir.” der.

KAF:23 – Beraberindeki melek “işte yanımdaki sorgulanmaya hazır” der.

Bu kıssa’daki ayet anlamıyla ; Sürekli insanların yanlarında duran şahit melekler ve ahirete sevk için görevlendirilmiş memur melek ; Allah’ın ol demesiyle O gün bir anda gözümüze görünür hale geliyor. Buradan anlıyoruz ki dünya sınav yaşantısında gözlerimizle henüz idrak edemediğimiz şeyler de Kuran’da gaflet olarak tanımlanıyor. Ancak örnekte de görüyoruz ki burada kullanılan anlamıyla insanın iradesi altında oluşmuş bir gaflet söz konusu değil.

Yine bir başka örnekte;

Andolsun ki, cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Onların kalbleri vardır, fakat onunla gerçeği anlamazlar. Gözleri vardır, fakat onlarla görmezler. Kulakları vardır, fakat onlarla işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha da aşağıdırlar. Bunlar da GAFİLLERİN ta kendileridir.ARAF,179

İlgili sure ayetlerinde Allah’ı bırakıp da şeytanı dost edinenlerin (Allah yardım etmediği için176) (BKNZ 175-178/araf ) içine düşülen gaflet durumu aktarılıyor. Buradan anlıyoruz ki gaflet bir şeyleri yapmamamız halinde bir duygu gibi farkında olmadan içimizde gelişip kök salıyor.! Ve biz bunu idrak edemiyoruz. Ahirette aniden yanıbaşımızda idrak edeceğimiz Melekleri şimdi edemediğimiz gibi!

Gaflet Kuran’daki anlamıyla bir şeyden bilinçli ya da bilinçsiz habersiz olma anlamını taşıyor ve Kuran hangi hallerde gaflete irademiz altında düşeceğimizi ve bu durumdan nasıl kurtulacağımızı ve sonucunu detaylı olarak aktarıyor. Gaflet yolunun sonunda cehennem olacağı anlatılıyor.

– Bize kavuşmayı ummayanlar, dünya hayatına razı olup onunla tatmin bulanlar ve bizim âyetlerimizden GAFİL olanlar da vardır muhakkak.

– İşte bunların kendi elleriyle ettikleri yüzünden varacakları yer cehennemdir! YUNUS,7,8

Sonu cehennem olduğu için gaflet konusu çok önemlidir. Yukarıdaki örnekler haricinde, insanın gaflet halindeki durumlarını ve gafletten kurtuluş şekillerini açıklayan gaflet kelimesinin geçtiği ilgili sure ve ayetler şunlardır;

Bakara;74,85140,144 – Ali imran,99 – Hud,123 – Araf,146,172 – Yunus 92 – Rum,7 – Meryem,39 – Enbiya,1

2 Comments

  1. Geri bildirim: AYET | Aşka Çağrı

Yorumlar kapatıldı.