Batıl ve hakk

Batıl: Arapça btl kökünden türeme ve bâtil kelimesinden sözlüğümüze girmiş bir kavramdır. Boş, gerçek olmayan, doğru olmayan, sürdürülebilir olmayan, yanlış yol manalarına gelir.Kuranda geçen Hakk kavramının karşıtıdır.
Gerçek ,her insanın bilgileri ve duyuları yoluyla zihninde şekillendirebildiği nesne veya olgulardır. Mutlak gerçek ise insanın bilgisi haricindeki olguları da kapsayan, bir şeyin değişemez bilgi ile mutlak son halidir. Örneğin evrenin dışını henüz keşfedememiş oluşumuz, evrenin dışında bir şey bulunmadığı anlamına gelmez.Bir başka ifade ile çalışmalarımızla yarın keşfedeceğimiz bir şeyi bugünden yok sayamayız. Bir şeyi araştırmadan incelemeden ve okumadan yok saymak tamamen insanoğlunun aşağılık duygusunun tezahürü olan kibrinden gelir. Acziyetimiz veya ataletimiz yüzünden ulaşamadığımız asıl gerçekliğe bilimsel jargonda mutlak gerçek denmektedir.

Her şeyin yaratıcısı olduğu için dolayısıyla, her şeyi en iyi bilen Âlim Allah’ın bildiri ve öğretilerinin dışında seyreden her şey Kuran’da batıl  olarak tanımlanmıştır. Kuran tabiri ile mutlak gerçekliğin ismi Hakk’tır.

Hakk ; gerçek olan, şeksiz şüphesiz varlığı değişmez kesin olan şeylerdir. Bu nedenle İslamın Allah’ının bir ismi de Hakk’tır. Ve Kutsal Kitabımız Kuran korunmuş ve değiştirilemez bilgiler içerdiği için, Müslümanlık dininin de diğer ismi Hakk Dini’dir. Bir başka deyişle Hakk olan Allah’ın değişmez ve değiştirilemez mutlak dini olduğu için Hakk’ın Hakk dini olarak da adlandırılır. Batıl ise insanın acziyeti ile bir başına ulaşamadığı mutlak gerçekliği kendi zihninde kurgulamasıdır. Kuranın tabiri ile şeytanın fısıldadığı vesveselerdir.

Şimdi Rabbinden sana indirilenin gerçekten hakk olduğunu bilen bir kimse, kör olan bir kimse gibi olur mu? Fakat bunu ancak üstün akıllı ve temiz vicdanlı kimseler idrak ederler. RAD,19