Ayet

Ayet sözlükte, bir şeyi işaret eden, bir şeyin varlığını gösteren, bir şey hakkında emare ve deliller sunan, genel tanımıyla bir şeyin alameti demektir. Günümüzde içine düşülen en büyük yanlış, ayetlerin sadece Kuran’da yazılı bir şekilde olduğu sanısıdır. Kuran’da bildirildiği üzere Ayet; yeryüzü sınav yaşantısındaki ölçülü yaratılmışlık  içinde ,insanın başına gelebilecek tüm olaylara denir. Yeryüzünde sınanmak maksadındaki insanın halini sürekli müşahade eden  Şehid Allah’ın durumumuza bakarak başımıza getirdiği veya getireceği iyi veya kötü tüm iş, oluş ve olaylardır. Genel tanımıyla; Kuranın önceden yazılı bildirdiği tüm iş oluş ve olaylar her an başımıza gelen ve gelebilecek birer ayettir. Ve Kuran’da hiç bir şey eksik bırakılmamıştır.

Kitap’ ta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Enam Suresi,38

Günlük koşuşturmalarınızdan tutun da savaşlara kadar bütün olaylar Kuran’ın kavli ayetleri  içerisindedir.
Bin yıl önce yaşanan olayların isimleri kişileri ,yerleri değişir ancak olaylar hiç değişmeden günümüzde de , belki farklı bir mekanda farklı kişilerle zuhur eder. Geçmişte aldatılan kişinin ismi Selim bu gün Cemil olabilir. Ya da iffetinden geçmişte vazgeçmiş Züleyhanın yerine bu gün Suna geçmiş olabilir. Ancak aldatan ve aldanan hep vardır ve gelecekte de var olacaktır.

Peygamber’lere indirilen ayetlere “kavli ayetler” (sözlü ayetler) denir. Mealiyle;  “başımıza gelen veya içinde yaşadığımız ayetin emarelerini önceden yazılı belirten  işaretler” demektir. Başına gelen ayeti, kavli ayet ile denk tutmaya gayret  gösterenlere ise,MÜMİN denir.

Hepimiz her gün bir ayetin içinde yaşıyoruz. Ya ayet karşısında, Yüce Rabb’imizin Kavli ayetlerini emir telakki edip emri üzere yaşıyoruz ya da SADAKAT dairesini GAFLETİMİZ VE DALALETİMİZ sebebiyle terk ediyoruz.

Kuran’da Allah’a niçin sadık kalmamız gerektiği, niçin kalmadığımız, başımıza gelen zorlu ayetlerin niçin yazıldığı, Kimlerle dost olacağımız kimlerden ve nelerden uzak duracağımız, ayrıca başımıza gelen olaylarla insanları nasıl tanıyacağımız Yüce Allah’ın Kavli ayetlerinde detaylı olarak BKNZ; HADİS EDİLMİŞTİR Fasıklar münafıklar kafirler müminler ve tabiatları detayları ile ayrıntılanmıştır.

Allah’ın Halife’si olarak bizlere düşen vazife , kavli ayetleri okuyarak içinde yaşadığımız ayeti idrak etmek suretiyle ahiretimize doğru sadakat meyilinde  yol almaktır.

Ve de ki: Allah’a hamd olsun. O size ayetlerini gösterecek, siz de onları tanıyacaksınız. Rabbin, gafil değildir. Neml,93

Ayet konusunu daha iyi kavrayabilmek adına kişiler öncelikle dünyaya geliş nedenini bilmelidir. Zira sıfatını bilmeyen zat sorumluluklarını da bilemez ve kavrayamaz.BAKINIZ;DİN VE İNANIŞ

Mülkün tek ve yegane sahibi Malik el Mülk Allah, bizlere ayetler karşısında nasıl davranmamız gerektiğini bildirmesinin yanı sıra halifesine kendi keyfine göre hükümler vermemesini bildirmiştir.

Sen de aralarında, Allah’ ın indirdiğiyle hükmet. Maide suresi,49

Neyiniz var? Nasıl hüküm veriyorsunuz?
Yoksa okuyup, ders almakta olduğunuz başka bir kitabınız mı var? İçinde keyfinize uyanın sizin olduğu. Kalem suresi,36,37,38

Evrendeki sayısız varlıkları, çeşitliliği ,sürekli oluşumu ve Allah’ın varlığını işaret eden tabiat mucizelerini aktaran ayetlere ise “kevni ayetler” (oluş alametleri) denmektedir.
Kevni ayet tabiatta olduğu kadar insanın kendi yaratılışındaki mükemmellikte de zuhur eder.

“Biz, onlara, ufuklarda ve kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz ki : Allah’ın gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi?” Fussilet suresi,53

Geçmişte yaşamış, (Nuh,Ad,Semûd,Lut,Hicr Ashabı,İbrahim ve Ress kavimleri,. ve buna benzer) kavim ve toplulukların başından geçmiş ve ibret almamız için bizlere Kuran ile hadis edilmiş ayetlere” kavmi ayetler  denir.

2 Comments

Yorumlar kapatıldı.