Selam

Selam “selime” fiilinden gelen bir mastardır. Selamet barış ve güven dairesi içinde ayıp ve kusurlardan uzak olmak anlamını taşır.
İslam kelimesinin kökü de selime- “slm” fiilidir. Selime, sulh barış anlamını taşır. Aynı kökten türetilmiş, selm,silm,selam, gibi kelimeler de barış ve huzur anlamını taşır. Ruhunu ayetler ile yüceltmiş barış içinde yaşayan, barışı yaşatan kişilerin ise Kuran’da selamete ,nihai kurtuluşa, yani cennete ulaştırılacağı müjdelenir.
Selam barış sevgi ve huzuru savunan ve bu özellikleri ruh hali yapmış kimselerin birbirleri ile olan iletişim köprüsüdür.Ancak en önemlisi;

Es Selam Allah’ın güzel isimlerinden birisidir.Kendisi her tür eksiklik ve noksanlıktan uzak olduğu gibi kullarına da barış ve esenlik veren anlamına gelir. Selam hem Allah’ın noksanlıklardan uzak olduğunu hem de kullarına bağışladığı eşenliği ve güvenliği ifade eder.
Bu yüzden namaz sonunda Peygamber efendimiz;

Allahümme ente’s selâmü ve minke’s selam
Tercümesi;
Ey Allah’im sen Selamsın ve Selam sendendir.

demiş ve ümmetine bu önemli hatırlatmayı tavsiye etmiştir.
Sınav yaşantısındaki dünyamız; “Selam Allah’ın”  koyduğu bir düzen üzerine yaratılmıştır. Bu düzenin nasıl korunacağı ve önemi ayetleri ile bildirilmiştir.Bu düzenin dışına çıkılması halinde kargaşa savaşlar ve huzursuzluk çıkacağı önemle bildirilmiştir. Günümüz dünyasında çıkan karmaşaların huzursuzlukların savaşların nedeni insanların Selam dairesini terketmesi ile meydana gelmektedir.

“Allah rızasına uyanları Kuran ve Hz Muhammed’le Selam yollarına ulaştırır. Böylece O insanları kendi izniyle karanlıklardan aydınlıklara çıkarır.” MAİDE-5./16

Yüce Allah bütün insanları Selam dairesine ve Selam yurduna davet eder.

Allah, sizleri selamet yurduna çağırıyor ve dilediğini de doğru yola hidayet ediyor. İyi iş, güzel amel yapanlara daha güzeli ve daha fazlasıyla karşılık vardır. Onların yüzlerine ne kara bulaşır, ne de aşağılanırlar. Cennet ehli işte bunlardır. Ve Orada ebedî kalacaklardır. YUNUS 25,26

Kuran’da “selam” kelimesi kurtuluş ve tehlikeden uzak olma anlamında kullanılmıştır.

“Ey Nuh Sana ve seninle beraber olanlarlarla beraber, bizden bir Selam Esenlik ve bereketle gemiden inin “HUD,48

“Biz; Ey Ateş , İbrahim’e karşı serin ve selam ol dedik.”ENBİYA,69

Yukarıda örnek verdiğimiz ayetler ve Kuran’ın bir çok suresinde
İnsanların Bir adı “Dost” olan Selam Allah’a inanmaları güvenmeleri ve sözlerine sadakat göstermeleri halinde Allah’ın yardımlarının mutlaka gerçekleşeceği, barış huzur sükunet ve berekete ulaştırılacakları yeminle akde bağlanmıştır.

Selam inananlar arasında bir şiar’dır, yani Alamettir.
“Ben de inananlardanım , Senin gibi Allah’ın barış ve huzurunu tesis eden ve yayanlardanım! benden sana zarar gelmez.”
anlamıyla bir niyet belirtisidir. Ancak;

Selam kelimesi müslümanların birbirlerini tanımaları için belli bir niyet üzere ve üslubuyla kullanılır. Sadece selam demek yeterli değildir.

Bir selamla selamlandığınızda, siz ondan daha güzeliyle selam verin ya da aynıyla karşılık verin. Nisa Suresi,86

Kullarıma sözün en güzel olanını söylemelerini söyle..İsra Suresi,53

Hani onlar İbrahim’in huzuruna girmişlerdi de “Selam sana!” demişlerdi. İbrahim: “Size de selam” demiş, ve içinden: “Bunlar tanınmamış bir topluluk!” diye geçirmişti Zariyat Süresi,25

Hz İbrahim’e sadece Selam dendiği halde bu onları tanımaya yeterli gelmedi. Çünkü Hz İbrahim Selam kelimesinin ardından mutlaka güzel söz kullanılacağını biliyordu. Güzel söz ve selama Örnek;

İbrahim şöyle dedi: “Selâm sana olsun, senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o, bana çok lütufkârdır.”

Selam kelimesinden sonra Allah’ı Hamd eden öven ve şükreden cümleler kullanarak Allah’ı hatırlatmak gerekir.
Çünkü dilekler sadece Allah tarafından gerçekleştirilir.

Birinin bir insan için Allah’ı anmadan bir şey dilemesi veya sadece selam demesi nefsani bir samimiyetsizliktir .Çünkü dileğin muhatabı Allah’tır. Ve şekli üslubuyla bildirilmiştir.

Allah’ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.Dehr,30

Kuran’da Aziz Allah müminlere yalan söylemeyi yasaklamıştır. Barış ve huzuru tesis eden bir insan olarak , Selama sadık kalmak, gerekir.Bir insana barış huzur ve esenlik getirdim diyerek selam verdiği kişinin huzurunu kaçırması münafıklık alametidir.