Şems Parıltısı

Şems parıltısı’na ant olsun! Şems’e ve parıltısına ant olsun ki nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir!

Şems Arapça’da güneş demektir. Ne kadar anlamlı bir yemin! Güneş’e ve onun parıltısına ant olsun! Cebrail as, cayılmayacak kesin bir müjde getiriyor bizlere Şems suresi ayetlerinde.

Bir iyiliğin veya güzelliğin anlatımında yaratıcılıkla ve maharetle ortaya çıkarılan eserlere “sanat” denir. Bir iyiliği veya güzelliği resim heykel şiir tiyatro sinema gibi çeşitli yollarla ifade etme biçimine ise “güzel sanatlar” denir. Üniversite kürsülerinde açıklanan bu kısa bilimsel tariften idrak edeceğimiz üzere, güzel sanatların amacı; güzelliği yorumlamak ve insanlığı iyiye ve güzel olana teşvik etmektir. Ancak güzellik ve iyilik nedir diye sorulduğunda işte tam da burada sanatçıların ve halkın kafası fena halde karışmış durumda. Tarihten beri ortaya çıkan resim ve heykellerden de anlıyoruz ki; İnsanoğlu  sadece nefsin cezbelerini güzellik olarak algılamış ve bu yüzden resimlerde ve heykellerde, üzüm şeftali karpuz kavun ve çıplak kadın resmi yorumlamaktan öteye geçilememiştir. Oysa Ruha güzel gelen cezbeler nefsin cezbeleri değildir. Aksine nefs cezbelerinin insanı felaketine sürükleyeceği ayetiyle bildirilmiştir.

image

 

Ülkemizde güzel sanatların bir dalı olan müziği incelediğimizde, sanatçı sıfatı ile dolaşanların yapıtlarına baktığımızda, eser demeye bin şahit gerekiyor. Günümüzde en popüler şarkılar “gün gelecek ayaklarıma kapanacaksın kızaracak mosmor olacaksın tü Allah belanı versin” mealinde, sevgilisi tarafından terk edilmiş milyonlarca gencin bir diğeri tarafından aşağılanmışlığını dile getiren ticari şarkılar. Hedonizmin ağına düşmüş, nefsin cezbeleri ile yaşam sürdüren, gezmeyi tozmayı içmeyi sarhoş olmayı yaşam görüşü diye çevresine yutturmaya çalışan milyonlarca gencimiz maalesef sürüklendikleri bu hayatın akışında böyle şarkılar dinlemek ve söylemek zorunda kalıyorlar.

Siz hiç gençleri iyiliğe teşvik eden şarkılar duydunuz mu? Siz hiç engellileri koruyan şarkılar duydunuz mu? Siz hiç ülkemizde her yıl yanıp yok olan, onüç bin hektar ormanlık alan için bestelenmiş ağıt duydunuz mu? Sanatçı bu ya tarifi kendinden menkul; topluma iyiliği ve güzelliği ustalık ve maharet ile aktaracak. Bilakis ülkemizde sanatçı sıfatıyla güzel sanatlar ismini kirletenler var ve maharetle kendilerini halk sanatçısı olarak takdim ediyorlar.

Türkiye de 8,2 milyon engelli vatandaşımız yaşıyor. İstatistik verilere göre ülkemizde çekirdek bir aile 3,7 kişiden oluşuyor. Kaba bir hesapla 30 milyon kişiyi yani neredeyse ülkenin yarısı diyeceğimiz bir kitlenin yaşadığı çilekeş yaşamı topluma aktaran şarkılar şiirler, tiyatro, sinema veya diziler duydunuz mu ?
Milyonlarca engelli kaldırımları olmadığı için şems ışığından mahrum karanlık odalarına mahkum olmuşken, böylesine acılı yaşamları görmezden gelebilen bu kimseler, kendilerine halk sanatçısı sıfatını uygun görmüşler ne diyelim.

Bravo ! alkışlar mürailere!

Münafıklık İkiyüzlülük ya da bir başka deyişle mürailik o kadar yaygın ki; Kendisini maske ile gizleyenler, bir diğerinin maske taktığının farkına bile varamıyor. Aşağılık duyguları o kadar baskın ki, kendisini gözünde var ettiği bir diğer kişinin, değersizlik duyguları kuşanmış aynadaki kendisi olduğunu fark edemiyor.
Durum böyle olunca iki maskeli kişi, iki sahte kişilik iki sahte sohbet ve sahtelikler üzerinde geçirilen hayatlar sonuçta insana böyle acılı şarkılar söyletiyor.

ŞEMS SURESİ

1 – Güneş’e ve onun parıltısına,

2 – Güneş’in ardından gelen Ay’a,

3 – Güneş’i açıp ortaya çıkaran gündüze,

4 – Onu örten geceye,

5 – Göğe ve onu bina edene,

6 – Yere ve onu döşeyene,

7 – Nefse ve onu biçimlendirene,

8 – Sonra da ona kötülük ve takva kabiliyetini verene yemin olsun ki,

9 – Elbette nefsini temizleyip arındıran kurtulmuştur

Geçen hafta Dünya ekonomi ve kalkınma işbirliği ajansı bir açıklama yaptı. Dünya da halkın en refah yaşadığı ülkeler sırasıyla Norveç İsveç Danimarka olarak sıralanmış. Dünya sağlık Örgütü’nün açıkladığı istatistiki bilgilere göre her yıl dünyada 750 bin kişi intihar ediyor. Her  40 saniyede bir kişinin intihar ettiği günümüz dünyasında en yüksek intihar oranları sırasıyla ; İsveç Norveç danimarka beyaz Rusya gibi yine ağırlıklı refah seviyesi yüksek olan aynı ülkelerde.

  • Refah düzeyleri çok yüksek olmasına rağmen bu ülkelerde yaşayan insanlar, niçin mutsuz, niçin kolaylıkla depresyona giriyorlar ve intihar ediyorlar ? 

Bunun Sırrı , Cebrail as’ ın üzerine yemin ettiği O Şems parıltısında gizli.

Hormonların psikoloji üzerine etkileri vardır. İyi olma hissini sağlayan başlıca hormonlar noradrenalin, dopamin ve serotonindir. Bunlardaki dengesizlik psikolojik problemlerin oluşmasına neden olur. Bu nedenle depresyon ile bu hormonlar arasında önemli bir ilişki vardır.

Serotonin D vitaminini ihtiva eden güneş ışığında yani Şems parıltısında beyinde artar. Kapalı ve karanlık yerlerde ise serotonin düzeyi azalır. Güneş ışınlarının az görüldüğü bu ülkelerde bu nedenle depresyonlar, intiharlar ve psikolojik çöküntüler baş gösterir.
Noradrenalin adrenal bezden salgılandığı gibi sinir uçlarından da salgılanır. Şehrin karmaşasında, mutsuzluk veren kapalı ortamlarda, kızgınlık ve tehlike durumunda salgı büyük artış gösterir. Dopamin  öföri denen çakır keyif olma durumu, istek ve motivasyon sağlar. Dopamin hormon bozukluğunda hafıza kaybı, problem çözmede zorluk başlar.

Güneş ışığında artan Serotonin insanda enerjik olma hissi, sakinlik ve güven hissi uyandırır. Çoğu ruhsal bozukluk serotonin dengesinin bozulmasından oluşur ve depresyondaki kişilerin hepsinde serotonin düşüklüğü vardır. Bu yüzden depresyon tedavisinde kullanılan ilaçların tümü beyindeki serotonin düzeylerini artırmaya yöneliktir.

Namusu Ekber Ruhul kuds Cebrail as’ ın üzerine yeminler ettiği Şems ışığı, melatonin hormonunu baskılar. Melatonin gece karanlıkta salgılanan hormondur. Melatonin sayesinde uykumuz gelir. Melatonin serotoninden oluşmaktadır. Serotonin azalması ise obezite ve yeme bozukluğuna neden olur. Beyinde serotonin azalınca beyin bu eksikliği şekerli gıda yenmesini artırarak sağlamaya çalışır. Böylelikle kilolar artar obezite çoğalır.

Nasıl ki şems ışığının ulaşmadığı ülkelerde depresyonlar çöküntüler intiharlar gerçekse ;

Kaldırımlara engel koyarak; Şems parıltısından mahrum odalara mahkum ettiğimiz engelli kardeşlerimizin depresyonları, çöküntüleri, ve intiharları da bizim gerçeğimizdir. Ve hesabı mutlaka sorulacaktır!

Takva üzere yaşayarak nefsimizi ayetleriyle  teskiye etmek  ve daima  Yüce Mevla’nın bizlere işaret ettiği güzelliklere doğru yürümek şüphesiz bizleri kötülerden ve nefsimizdeki kötülüklerden uzaklaştıracaktır.  

İhtiyaç sahiplerini, düşkünleri, fiileri ile mutlu ederek mutlu olmayı ve El Musavvir Allah’ın yarattığı güzellikleri hamd ile keşfederek huzur bulmayı öğrenebilmiş muttakilerin yetiştireceği nesiller de, birbirlerinin iyiliğini isteyen ve daima güzellikler sergileyen insanlar olacaktır. Çünkü çocuklar her şeyi görerek ve yaşayarak öğrenirler.

Yüce Rabbimiz’in Şems ve parıltısını yeminler üzere şifa olarak önümüze serdiği her güzel günde, En büyük sanatçı, El Mübdiü  Allah’ın muttaki çırakları olarak;  Mürailerin ikiyüzlü yaşantılarına karışmak yerine, O’nun öğretileriyle, yarattığı güzellikler içinde, ve salih amellerimizle ihtiyaç sahiplerinin de yüzüne şems ışığı tutma gayretiyle, nefsimizi teskiye edebileceğimiz nice pırıltılı günler dileğiyle;

Hiçbir şeyi boşuna yaratmamış Hüküm ve Hikmet sahibi Alim ve Hakim Allah’a ilmine ve şifalı güzelliklerine emanet olun!

De ki: “Göklerde ve yerde olup bitenlere, dikkatle bakın ! Fakat o uyarmalar ve o âyetler, îmân etmeyen inkar etmiş bir kavme fayda vermez ki! Yunus suresi,101

Yine insanlardan da, hayvanlardan da, türlü huyda türlü çeşitte ve renkte olanlar vardır. Kulları içinde en çok Allah’a takva üzere yönelen ve yaratılmışları inceleyerek ibret alan alimler sakınır. Şüphe yok ki Allah çok güçlüdür. Hüküm ve Hikmet sahibidir. Fatr suresi 28

İnananlar Onlar ki Allah’ı gâh ayakta divân durarak, gâh oturarak, gâh yanları üzere yatarak zikreder, göklerin ve yerdeki tüm canlılığın yaratılışı hakkında derler ki: ‘Ey büyük Rabbimiz! Sen bunları gâyesiz, boşuna yaratmadın. HER YARATTIĞIN ŞEY HAYRIMIZ İÇİNDİR. Bakara Suresi,191

 

4 Comments

Yorumlar kapatıldı.